Een pijl naar link icoon

Stages

Stichting OBUA wil de stagemogelijkheden voor buitenlandse artsen bevorderen. Daartoe brengt zij via deze website stagezoekers en stage aanbieders met elkaar in contact. De stageplek kan in een huisartsenpraktijk, een verpleegtehuis of een ziekenhuis zijn.

Snel naar stages

Waarom een stage?

Uit onze ervaring tot nu toe is gebleken dat de buitenlandse collega’s zo’n stage als zeer waardevol en leerzaam ervaren:
1. het helpt om het medisch Nederlands te verbeteren
2. om het inzicht in het Nederlandse gezondheidssysteem te vergroten
3. om ervaring op te doen met de NHG-standaarden

Allemaal zeer nuttige voorbereiding op de examens tot basisarts.
De stage kan ook dienen als oriëntatie op een toekomstige beroepsinvulling.

Soort stage

Tijdens het examentraject op weg naar de beroepsinhoudelijke toetsen

Soort stage

Na het behalen van de geclausuleerde BIG-registratie: 3 maanden onder supervisie stage

Stage lopen of aanbieden?

Bekijk de informatie en het aanbod