Een pijl naar link icoon

Breng een donatie uit


Alle diensten van OBUA worden vervuld door enthousiaste vrijwilligers. Veel van de vrijwilligers dragen ook bij aan de goed lopende organisatie. Daarin worden natuurlijk ook kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor het professionaliseren van de website en van de ondersteunende processen.Dankzij donaties kon OBUA tot nu toe haar activiteiten onderhouden en uitbreiden. Donaties blijven belangrijk en zijn heel welkom: NL91 TRIO 0320 3700 97 ten name van OBUA

Hoe je kunt doneren

Maak een bedrag naar keuze over naar:
NL91 TRIO 0320 3700 97 ten name van OBUA

Dankjewel!