Een pijl naar link icoon

Procedure

Als je als arts van buiten de EER (Europese Economische Ruimte) in Nederland als arts aan de slag wilt, dan moet je eerst je BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)-registratie halen.

Stap 1

Zorg dat je de Nederlandse taal op tenminste B2 niveau beheerst, maar liever nog C1. Hoe beter je de taal beheerst, des te groter is je kans van slagen.

Stap 2

Sinds 1 januari 2024 moeten bij de inschrijving twee taalcertificaten worden ingediend: het certificaat Nederlands en het certificaat Engels.

Stap 3

Vraag de verklaring van vakbekwaamheid aan bij het CIBG (Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg), dat is onderdeel van het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
Op de site van het CIBG kun je een beschrijving van de procedure vinden. Je moet een aanvraagformulier invullen en bewijsstukken van de gevolgde medische opleiding en ervaring verzamelen en insturen.
Je diploma wordt op echtheid beoordeeld door het Nuffic. Vervolgens beoordeelt de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) of je in aanmerking komt voor toelating tot de BI-examens.

Stap 4

Schrijf je in voor de BI(Beroeps Inhoudellijke)-toetsen. Dat zijn er drie: 
- Deeltoets Klinische Kennis: DKK
- Interuniversitaire Voortgangstoets: iVGT
- Deeltoets Klinische Vaardigheden:    DKV

Deze toetsen worden driemaal per jaar afgenomen. De locatie  voor DKK en iVGT is de Universiteit van Maastricht, de DKV wordt afgenomen op de Radboud Universiteit in Nijmegen. De resultaten worden, tezamen met de rest van je portfolio, beoordeeld door het CBGV en dan krijg je een advies.
Aanmelden voor toetsen kan via de website van het BIG-register.

Stap 5

Na het afleggen van de BI-toetsen krijgt de kandidaat een persoonlijk advies van het CBGV Je kunt afgewezen worden, het advies krijgen om een aantal maanden co-schappen te gaan lopen (minimaal 3 maanden, maximaal 3 jaar; in het laatste geval doe je de co-schappen dus helemaal over). Of je krijgt het lichtste advies: drie maanden onder supervisie van een Nederlandse arts werken. In dat laatste geval krijg je een geclausuleerde BIG-registratie, waarmee je aan het werk mag mits je onder supervisie staat van een BIG-geregistreerde collega. Als de supervisor na drie maanden tevreden is over je functioneren, dan krijg je een bewijs van vakbekwaamheid. Daarmee kun je een ongeclausuleerde BIG-registratie aanvragen. Dat betekent dat je als zelfstandig arts in Nederland mag werken.