Een pijl naar link icoon

Stage in een huisartsenpraktijk

Bij onze buitenlandse collega's is veel interesse in het lopen van een stage bij een huisartsenpraktijk. Dit is enorm verrijkend voor hun medisch Nederlands en voorbereiding voor hun examens. Wij zijn altijd op zoek naar huisartsenpraktijken die voor korte of wat langere tijd  een stage kunnen aanbieden. Bent u bereid om een stageplek aan te bieden? Of wilt u eerst wat verdere informatie hierover hebben? Neem dan vrijblijvend contact op met info@obua.nl

Openstaande stageplekken

Interesse? Stuur dan een email met je motivatie en CV naar info@obua.nl
Praktijk
Huisarts
Adres
Start en aantal dagen
Rotterdam
1stagiair nog vóór de BI-toets paar dagen in de week
Focuskliniek nek -rug klachten Rijswijk (Z. Holland)
- voor neurologisch/orthopaedisch ingestelde stagiair vóór of na BI-toets
Wij zoeken stageplekken in

Bent u een huisarts die in een van deze (of andere) steden een plaats aan zou kunnen bieden?
Neem dan vrijblijvend contact op met info@obua.nl

Een simpel licht peertje icoon met kleine streepjes die licht symobilseren

Waarom een huisartsen-stage? 

Uit een kleine pilot is gebleken dat de buitenlandse collega’s de stage als zeer waardevol en leerzaam ervaren. Het helpt om het medisch Nederlands te verbeteren, inzicht in het Nederlandse gezondheidssysteem te vergroten en ook ervaring op te doen met de NHG standaarden. Allemaal zeer nuttige voorbereiding op de examens tot basisarts.

Duur en intensiteit
De duur van de stage en de intensiteit wordt overeengekomen tussen de huisarts en de arts die stage loopt (hierna stagiair). Van 2 weken full time tot 3 maanden 2x/week. Alles kan. De stagiair zal in het begin een meer observerende rol hebben en later indien mogelijk onder directe supervisie  van de huisarts (deels) consult voeren. Ten tijde van directe supervisie bieden de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen van de huisartsen gratis dekking. OBUA probeert geïnteresseerde buitenlandse artsen te koppelen aan een huisarts die gevestigd is in de buurt.

Vereisten: B1 niveau Nederlands & erkend artsendiploma

Het is een vereiste dat de stagiair minimaal B1 niveau Nederlands beheerst en een reeds in Nederland erkend buitenlands artsendiploma heeft. Wanneer de koppeling heeft plaatsgevonden kunt u het contract zoals op de site vermeld gebruiken. Daar staat onder andere geheimhouding in. De stagelopend arts zal kopiën van diploma’s etc direct aan de huisarts aanleveren. Indien gewenst kan met OBUA contact worden opgenomen.

Succesvolle plaatsingen

Via OBUA hebben al een aantal stages plaatsgevonden. Deze stages vinden onder andere plaats in: Warmond/Den Haag, Haarlem, Wolvega, Brielle, Wageningen, Amsterdam, Schiedam en Roosendaal. Binnenkort starten er stages in Oegstgeest en Utrecht.

Succesvolle plaatsingen via OBUA