Een pijl naar link icoon

Psychiatrie in vogelvlucht voor buitenlandse artsen

Gepost op
6/1/2023

In januari gaf ik samen met een collega-AIOS twee keer een webinarPsychiatrie aan een groep buitenlandse artsen voor de organisatie Onderwijsvoor Buitenlandse Artsen (OBUA). De deelnemers waren artsen en medischspecialisten van buiten de Europese Economische Ruimte waarvan een deelvluchteling is, die naar Nederland zijn gekomen om hun BIG-registratie hier tebehalen. Het was een heterogene groep met artsen afkomstig uit de hele wereld,van Syrië tot Suriname. Het viel meteen op dat de groep erg leergierig engemotiveerd was: nog voor de webinar van start ging hadden we al allerleivragen over verschillende onderwerpen binnen de psychiatrie ontvangen om tebehandelen tijdens het onderwijs. In vier uur tijd (waaraan we uiteraard nietgenoeg hadden) hebben we aan de hand van filmfragmenten geoefend met hetpsychiatrisch onderzoek, hebben we veelvoorkomende psychiatrische stoornissenen behandelingen besproken en stilgestaan bij thema’s als suïcidaliteit enjuridische kaders. Het was leuk om te zien hoe veel vragen er kwamen vanuit degroep en hoe we daar samen over konden discussiëren.

OBUA

OBUA is een vrijwilligersorganisatie die bestaat uit een samenwerkingsverbandvan buitenlandse- en Nederlandse artsen. OBUA heeft als doel om buitenlandse artsen/medischspecialisten die bezig zijn met het halen van hun BIG-registratie in Nederlandte ondersteunen en begeleiden door het organiseren van onderwijs en het helpenbij het vinden van stages en betaald werk om ervaring op te doen binnen deNederlandse gezondheidszorg. Veel buitenlandse artsen zitten namelijk alleenthuis op de bank uit boeken te leren voor de examens voor de BIG-registratie,terwijl het lastig is om de cultuur in de Nederlandse gezondheidszorg aan tevoelen en de organisatie ervan te begrijpen als je er niet zelf actief deel vanuitmaakt.

Maatschappelijke stage
Dit onderwijs gaven wij in het kader van een maatschappelijke stage alsonderdeel van de opleiding tot psychiater. In het nieuwe opleidingsplan ‘DePsychiater’ wordt namelijk van de AIOS psychiatrie sociaal-maatschappelijkebetrokkenheid verwacht, waarbij de AIOS gedurende de opleiding vier zelf in tevullen maatschappelijke stages loopt. Door dit onderwijs te geven kregen we dekans om in contact te komen met collega’s vanuit heel de wereld, konden we eenbijdrage leveren in hun traject richting de BIG-registratie, hebben we onze didactischevaardigheden verder kunnen ontwikkelen en hebben we een maatschappelijke stagekunnen doen. Een win-win situatie dus!

Wil je meedenken over het vormgeven van het onderwijs viaStichting OBUA, of lijkt het je leuk om zelf onderwijs te geven aan buitenlandseartsen? Kijk dan op www.obua.nl en neem contact op voor meerinformatie.