Een pijl naar link icoon

Interne Geneeskunde

Training Voorbereiding Deeltoets Klinische Kennis + iVGT

Jan Mulder was tot aan zijn pensioen internist en opleider in Amsterdam.

Hij geeft vanaf 29 november lessen interne geneeskunde als voorbereiding voor de eerste ronde van 2023 van de Deeltoets Klinische Kennis (DKK) op 2 februari en de Voortgangstoets (iVGT) op 8 februari.

Twee groepen van ongeveer 12 deelnemers krijgen op interactieve wijze les via Skype, iedere groep eenmaal per week. Eén groep heeft les op dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur, de andere groep op woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur.

De eerste drie onderwerpen zijn:

29 en 30 november: Gastro-enterologie

6 en 7 december:      Endocrinologie

13 en 14 december:  Cardiologie envasculaire geneeskunde

Als voorbereiding kun je het beste de hoofdstukken bestuderen uit het Compendium Geneeskunde.

Vanaf begin januari gaan we behalve klinische vragen voor de DKK ook oude vragen van de Voortgangstoets bespreken.

Kosten: geen

Inschrijven: mail info@obua.nl en geef de volgende informatie door:

1) Of je inderdaad de DKK en iVGT voorbereidt voor de eerste ronde van 2023.

2) Of je een voorkeur hebt voor lessen interne geneeskunde op dinsdagavond of op woensdagavond, of dat beide momenten goed zijn voor jou.

Kalender icoon
29/11/22
Een klok icoon
19.30 - 21.00 uur
dinsdag en woensdag
Een document icoon
DKK + iVGT -examen voorbereiding
Een locatie icon
Online

Per emailadres is een inschrijving mogelijk via info@obua.nl. Vermeld bij de inschrijving waar in het traject je je bevindt (AKV of DKV) en welke training of cursus het betreft.

Jan Mulder
internist niet praktiserend